Praca

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, dofinansowanie wyżywienia –
tzw. flapsy, dobrą atmosferę pracy, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji. Doceniamy
zaangażowanie pracowników, uznając że realizacja ustalonych celów powinna być odpowiednio
premiowana. Naszym pracownikom oferujemy możliwość rozwoju i kształcenia, możliwość awansów i wymiany poglądów oraz prezentowania własnych pomysłów. Gwarantujemy najwyższą jakość i poufność realizacji procesów rekrutacyjnych.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska

górnik p/z, mechanik p/z, elektryk p/z, robotnik p/z, sztygar mechaniczny p/z, sztygar elektryczny p/z, sztygar górniczy p/z
Miejsce pracy:

 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Budryk
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Pniówek

Oczekiwania

 • ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia,
 • mile widziane są osoby z wykształceniem górniczym, technicznym, mechanicznym, elektrycznym,
 • doświadczenie zawodowe – doświadczenie w branży górniczej jak i staż pracy pod ziemią jest dodatkowym atutem,
 • zainteresowania techniczne oraz podstawowa wiedza w zakresie mechaniki i/lub elektryki,
 • doświadczenie w zawodzie mechanika, elektryka, ślusarza i pokrewnych jest mile widziane.

Proces aplikacji

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje prosimy wysłać na adres mailowy [email protected] lub złożyć osobiście:

 • w siedzibie firmy przy ul. Stefanii Pawlak 30, Łęczna
  w godz. 7:00-15:00, tel. 81 752 12 13
 • w oddziale przy KWK Budryk przy ul. Zamkowej 10, Ornontowice, pokój nr 10
  w godz. 6:00-14:00, tel. 32 239 53 29
 • w oddziale przy KWK Pniówek przy ul. Kruczej 18, Pawłowice
  w godz. 6:00-14:00, tel. 32 756 20 23

 

W treści CV należy umieścić klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Złóż swoje CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Grupa Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej przy ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000541217,
dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. 81 752 12 13
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepisy prawa tj. przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Comments are closed.