Świadczymy profesjonalne usługi dla górnictwa:

  • drążenie wyrobisk górniczych
  • przebudowa wyrobisk górniczych
  • roboty związane ze wzmacnianiem obudowy
  • wykonanie „Konstrukcji podporowej wzmacniającej skrzyżowanie”
  • pobierka spągu i zabudowa spągnic
  • kompleksowa obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń odstawy
  • zabudowa i konserwacja tras kolejek podwieszanych
  • zabudowa rurociągów
  • wykładanie kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz kabli teletechnicznych
  • kompleksowa obsługa, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń przodkowych